Zorxana | 21 may

İraqlı zorxanaçı Jaber Abdluameer Kəbbade yarışında
21 May 2017 21:50
MARCO BERTORELLO / Baku 2017 / AFP-Services
İraqlı zorxanaçı Jaber Abdluameer Kəbbade yarışında
21 May 2017 21:50
MARCO BERTORELLO / Baku 2017 / AFP-Services
Qırğıstanlı zorxanaçı Musa Abdullayev Kəbbade yarışında
21 May 2017 21:50
MARCO BERTORELLO / Baku 2017 / AFP-Services
Pakistanlı zorxanaçı Neymət Ullah Kəbbade yarışında
21 May 2017 21:50
MARCO BERTORELLO / Baku 2017 / AFP-Services
Tacikistanlı zorxanaçı İsmayil Sangov Kəbbade yarışında
21 May 2017 21:50
MARCO BERTORELLO / Baku 2017 / AFP-Services
Azərbaycanlı zorxanaçı Məmmədi Salamov Kəbbade yarışında
21 May 2017 21:50
MARCO BERTORELLO / Baku 2017 / AFP-Services
Azərbaycanlı zorxanaçı Məmmədi Sələmov Kəbbade yarışında
21 May 2017 21:50
MARCO BERTORELLO / Baku 2017 / AFP-Services
İraqlı zorxanaçı Jaber Abdluameer Kəbbade yarışında
21 May 2017 21:50
MARCO BERTORELLO / Baku 2017 / AFP-Services
Rəsmi tərəfdaşlar
RƏSMİ DƏSTƏKÇİLƏR