Suya tullanma | 19 may

İndoneziyalı Della Harimurti qadınların 10 metr tramplindən tullanma yarışında
20 May 2017 08:45
Jorge Guerrero / Baku 2017 / AFP-Services
İranlı Mujtaba Valipur (yuxarıdakı) və iranlı Şahanam Nazarpur kişilərin 3 metr trampilindən sinxron tullanma yarışında
20 May 2017 08:45
Jorge Guerrero / Baku 2017 / AFP-Services
Azərbaycanlı Olqa Bukovskaya qadınların 10 metr tramplindən tullanma yarışında
20 May 2017 08:45
Jorge Guerrero / Baku 2017 / AFP-Services
Azərbaycanlı Dmitr Sorokin (aşağıdakı) və Artyo Danilov kişilərin 3 metr trampilindən sinxron tullanma yarışında
20 May 2017 08:45
Jorge Guerrero / Baku 2017 / AFP-Services
Türkiyəli Sinem Sağlam qadınların 10 metr tramplindən tullanma yarışında
20 May 2017 08:45
Jorge Guerrero / Baku 2017 / AFP-Services
İndoneziyalı Aldinsyah Rafi (yuxarıdakı) və Tri Priambodo kişilərin 3 metr trampilindən sinxron tullanma yarışında
20 May 2017 08:45
Jorge Guerrero / Baku 2017 / AFP-Services
Türkiyəli Sinem Saglam qadınların 10 metr tramplindən tullanma yarışında
20 May 2017 08:45
Jorge Guerrero / Baku 2017 / AFP-Services
Rəsmi tərəfdaşlar
RƏSMİ DƏSTƏKÇİLƏR