Basketbol 3x3 | 19 may

19 May 2017 15:52
BENJAMIN CREMEL / Baku 2017 / AFP-Services
19 May 2017 15:52
BENJAMIN CREMEL / Baku 2017 / AFP-Services
19 May 2017 15:52
BENJAMIN CREMEL / Baku 2017 / AFP-Services
19 May 2017 15:52
BENJAMIN CREMEL / Baku 2017 / AFP-Services
19 May 2017 15:52
BENJAMIN CREMEL / Baku 2017 / AFP-Services
19 May 2017 15:52
BENJAMIN CREMEL / Baku 2017 / AFP-Services
Mali ilə Azərbaycanla arasında oynanılan 3x3 basketbol oyununda Azərbaycanın idmançısı Maria Mercedes Walker (sağ) topla hoppanan an
19 May 2017 15:52
BENJAMIN CREMEL / Baku 2017 / AFP-Services
Kot-Divuarla İndoneziya arasında oynanılan 3x3 basketbol oyunundan əvvəl Kot-Divuarlı S.S W Krakanın görünüşü.
19 May 2017 15:52
BENJAMIN CREMEL / Baku 2017 / AFP-Services
Kot-Divuarla İndoneziya arasında oynanılan 3x3 basketbol oyunundan əvvəl kot-Divarlı S.S W Krakanın görünüşü
19 May 2017 15:52
BENJAMIN CREMEL / Baku 2017 / AFP-Services
Kot-Divuarla İndoneziya arasında oynanılan 3x3 basketbol oyunundan əvvəl Kot-Divuarlı S.S W Krakanın görünüşü
19 May 2017 15:52
BENJAMIN CREMEL / Baku 2017 / AFP-Services
Kot-Divuarla İndoneziya arasında oynanılan 3x3 basketbol oyunundan əvvəl kot-divuarlı S.S W Krakanın görünüşü
19 May 2017 15:52
BENJAMIN CREMEL / Baku 2017 / AFP-Services
Rəsmi tərəfdaşlar
RƏSMİ DƏSTƏKÇİLƏR